1.  GENERELT

1.1. Denne politik omhandler vores persondatapolitik. Denne beskriver hvorledes Team Shipton indsamler, behandler og lagrer oplysninger omkring dig, når du er på vores hjemmeside, kommunikerer med os, eller bestiller ydelser fra os.

1.2 Team Shipton er dataansvarlig for dine personlysninger som du afgiver til os.

1.3. Vi anvender cookies på www.teamshipton.dk , for at give dig en bedre oplevelse af vores hjemmeside. Vores cookie politik kan læses på www.teamshipton.dk/cookiepolitik

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI OG MED HVILKET FORMÅL, SAMT HVORDAN DATA LAGRES

2.1 Når du besøger Hjemmesiden: Vi indsamler automatisk oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden, når du besøger Hjemmesiden. Dette er f.eks. oplysninger om din IP-adresse, hvilken type browser du bruger, hvilke sider du besøger, hvilke links du aktiverer og generelt hvordan du bevæger dig rundt på hjemmesiden og hvordan du bruger den.

2.1.1 Formålet er (at forfølge vores legitime interesser i) at optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens funktioner samt at kunne registrere hvor lang tid besøgende er på Hjemmesiden, og for at kunne vise dig relevant information.

2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

2.2 Når du bestiller et produkt eller en ydelse igennem Team Shiptons bestillingside, indsamler vi følgende oplysninger om dig (alt efter valgt produkt): Dit fulde navn, din E-mail, dit telefonenummer, valgte ydelse/pakke, din højde, din vægt, din alder, dit erhverv, oplysninger vedr. tidligere skader på din krop, ønsket antal træningsdage om ugen, hvor meget træningserfaring du har, om der er mad du ikke kan lide eller tåle, hvad dine forventninger og mål er, hvor intenst forløb du ønsker. Billeder af din krop forfra (valgfrit), fra siden (valgfrit) samt bagfra (valgfrit). Vi indsamler også dokumentation i form af dit studiekort hvis du har vedhæftet dette, samt andre oplysninger du har angivet i feltet ”Er der andet du ønsker at tilføje?”.

2.2.1 Grundet til at vi indsamler disse oplysninger, er for at kunne levere det bestilte produkt/ydelser, som du har valgt hos Team Shipton.

2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er at kunne opfylde aftalen og levere de ydelser, der er bestilt, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b eller artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

2.3.  Når du har spørgsmål eller kommunikerer med os i øvrigt: Vi indsamler oplysninger om dit navn, din e-mail, dit telefonnummer og dit spørgsmål.

2.3.1. Formålet med behandlingen er at svare på spørgsmål eller kunne kommunikere med dig i øvrigt for at yde dig den service, du ønsker.

2.3.2. Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

2.4. HVORLEDES DATA LAGRES

2.4.1. Oplysninger angivet ved bestilling af produkt/ydelse, jf. pkt.2.2. lagres ikke på hjemmesiden. Data indtastet på bestillingssiden, indsamles og sendes automatisk til Team Shipton på mail. Efter modtagelse af oplysninger, trækkes disse ud af mailsystemet og lagres lokalt.

2.4.2. Oplysninger angivet ved øvrig kontakt, jf. pkt.2.3. lagres ikke på hjemmesiden. Oplysninger indtastet på kontaktsiden, eller sendt via e-mail, indsamles og sendes automatisk til Team Shipton på mail.

 1. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER, HERUNDER TREDJELANDS-OVERFØRSLER3.1 Vi deler udelukkende dine Personoplysninger med tredjeparter, når vi er forpligtet hertil i henhold til lov eller for at levere de ydelser, vi tilbyder via Hjemmesiden.

  3.2 Overladelse til databehandlere. Dine oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Disse samarbejdspartnere arbejder under vores instruks og behandler data, som Team Shipton er dataansvarlig for. Disse samarbejdspartnere må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.

  3.3 I det omfang, vi foretager behandling af personoplysninger udenfor EU/EØS, sker behandlingen i henhold de af EU-kommissionen vedtagne standardkontraktbestemmelser.

 2. HVORNÅR VI SLETTER DINE PERSONOPLYSNINGER4.1 Oplysninger indsamlet under bestilling, jf. pkt. 2.2, slettes senest, når samarbejdet mellem dig og Team Shipton ophører.

  4.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din øvrige kommunikation med os jf. pkt. 2.3., slettes når de ikke længere er nødvendige for den pågældende behandling.

  4.3 Oplysninger indsamlet, jf. pkt. 2.2 og pkt. 2.3.., vil som udgangspunkt blive slettet efter perioderne oplyst i pkt. 4.1 samt pkt. 4.2.. Oplysningerne vil dog blive gemt i længere tid, i) hvis vi har en legitim interesse i at opbevare oplysningerne i en længere periode, ii) hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller iii) eller hvis opbevaringen er nødvendig for, at vi opfylder lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår, for at opfylde bogføringslovens krav.

 3. DINE RETTIGHEDER5.1 Med henblik på at skabe åbenhed om behandlingen af dine oplysninger, oplyser vi dig i dette afsnit om dine rettigheder.

5.2 Indsigtsretten

5.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der eventuelt måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

5.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til shipton@teamshipton.dk . Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

5.3 Retten til berigtigelse

5.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

5.4 Retten til sletning

5.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

5.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring 

5.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

5.6 Retten til indsigelse

5.6.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, herunder den behandling der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

5.6.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.

5.7 Retten til at tilbagekalde samtykke

5.7.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev.

5.8 Retten til at klage

5.8.1 Du kan klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

6. KONTAKTOPLYSNINGER

6.1 Hvis du har nogle spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os via mailadressen shipton@teamshipton.dk.

7. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

7.1 Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil den nye version af Persondatapolitikken være tilgængelig på Hjemmesiden.